Начало >Новини
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 ОТ 26.06.2013 г.  
2013-06-26

ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 ОТ 26.06.2013 г.

Съгласно изискванията на ПМС 69/2011 във връзка с проекта

BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд", Договор № ESF-2302-06-11013 "Подобряване условията на труд", с предмет на процедурата "Доставка на ДМА - Почистваща машина за подови настилки в индустрията и Мобилни системи за аспирация на сух заваръчен дим за нуждите на "Вагон-ремонтензавод-Карлово" АД