Начало >Новини
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 ОТ 03.06.2013 г.         
2013-06-05

Съгласно изискванията на ПМС 69/2011 във връзка с проекта 
BG051PO001-2.3.02 "Безопасен труд", Договор № ESF-2302-06-11013 
"Подобряване условията на труд", с предмет на процедурата "Доставка на 
ДМА - Почистваща машина за подови настилки в индустрията и Мобилни 
системи за аспирация на сух заваръчен дим" за нуждите на "Вагон-ремонтензавод-Карлово" АД.

Всички необходими документи за участие в поръчката са качени в секция Галерия.