Начало > Нови вагони

Нови вагони

От 2007 година фокусът на дейността на компанията се измества към конструиране и производство на нови вагони за превоз на товари, предназначени за бългрския и европейския пазар - вагони тип Sgnss (контейнеровоз), Zas|Zaes|Zacns (вагон-цистерни за леки и тежки петролни продукти, киселина), Eaos|Eanos (отворени вагони за превоз на товари) и други.

ВРЗ Карлово притежава внедрена система по качеството ISO9001, сертификация за дейности по класове 3,6.1 и 8 по RID, както и сертификация на процедури по заваряване и на заварчни екипи, в т.ч. EN15085|DIN6700, третиращ производство на динамично натоварени заварени конструкции.