Начало > Дейности > Автоматична спирачка

Автоматична спирачка

Автоматичнaта спирачка се подлага на пълно разглобяване, почистване, дефектация, подмяна на негодни части, смазване и сглобяване.

Спирачните маркучи, акермановите кранове, САБ-регулаторите, товаро-обръщателните кутии и въздyшните резервоари се ремонтират в специализирано отделение, оборудвано с всички необходими приспособления и стендове за изпитания. Функционните вентили се подменят с ремонтирани в специализираните ремонти бази.

След приключване на ремонта се извършва пълно изпитание на спирачката, съгласно инструкцията.