Начало > Дейности > Теглични съоръжения

Теглични съоръжения

Тегличните съоръжения след демонтажа им от вагона се ремонтират в специализирано отделение, оборудвано с всички необходими съоръжения и стендове, съгласно инструкцията за ремонт на теглични съоръжения.

Буферите също се ремонтират в специализирано отделение, съоръжено с необходимите съоръжения и стендове.