Начало > Дейности > Ходова част

Ходова част

За ремонта на ходовата част предприятието разполага със специално отделение, където се извършва пълно разглобяване на талигата, механично почистване на рамата и всички части, оразмеряване, дефектация, подмяна на всички негодни части с нови или възстановени и сглобяване.