Начало > Дейности > Вагон зърновози

Вагон зърновози

В предприятието е усвоен ремонтът и на двата вида зърновози – сръбско и българско производство. Извършва се почистване -  механично  или чрез пясъкоструене. След това се прави оглед на всички заваръчни шевове и възстановяване на параметрите от конструктивната документация, ревизират се механизмите за натоварване и разтоварване.
В завода има конструкторска документация за модернизацията на вагоните българско производство, състояща се в подмяна на покрива на вагона с нов, с дебелина на ламарината 3 мм и ново оформяне на площадките за обслужване натоварването на вагона. С тази модернизация се отстраняват всички недостатъци на съществуващата конструкция и се увеличава обемът на коша с около 3 кубически метра.