Начало > Дейности > Модернизации и преустройства

Автоматична спирачка тип KE-GP

На автоматичната спирачка се преизчислява лостовата система, защото се увеличава тарата на вагона. прави се корекция на елементите и цифрите по табелите. Укрепват се носачите на товарообръщателните оси и балансерите.