Начало > Дейности > Модернизации и преустройства

Външно оборудване

Външното оборудване се привежда по нормите на UIC: сигнални стойки съгласно UIC 532, маневрени стъпала и ръкохватки, разположени съгласно UIC 535-2, фериботни куки съгласно UIC  535-2, етикетни касетки съгласно UIC  575.