Начало > Дейности > Модернизации и преустройства

Преустройство на кош

След демонтажа на стария кош се монтират нови странични и челни стени с дебелина на обшивката 8 мм, монтират се две нови врати диагонално на дветe странични стени, от външната страна на коша се монтират закрепващи приспособления за покривало, на едната челна стена се изграждат преходни стъпала съгласно  UIC 535-2, приложение 8В.