Начало > Дейности > Видове вагони > Товарни вагони

Товарни вагони

  • Зърновози серия 933, 583
  • Койтейнеровози серия 391
  • Открити четириосни с.536, с. 535, с. 534, с. 537, с. 543, с. 590, с.597
  • Платформени серия 393
  • Покрити четириосни серия 181
  • Покрити двуосни вагони серия 150
  • Тежковози серия 472
  • Хопирдозатори серия 665, с.698
  • Цистерни леки деривати серия 784, с.785, с. 786, с.791, с.795
  • Цистерни тежки деривати