Начало >За нас > Управление и персонал

Управление и персонал

           

Дружеството се ръководи от Съвет на директорите – председател , заместник председател и изпълнителени членове. “Вагоно-ремонтен завод –Карлово” АД се представлява и управлява от Изпълнителен директор.

С решение от 23.09.2013 г. членове на Съвета на директорите са  Иван Илиев Златинов - председател на Съвета на директорите,  Павел Илиев Златинов – заместник-председател на Съвета на директорите и Нано Дончев Дончев – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор.

Всички ръководните служители и аналитичните специалисти на ВРЗ Карлово са с висше образование – техническо и/или икономическо. Преобладаващи са ж.п. транспортните специалисти – инженер по подвижен ж.п. състав, електроинженер, механик по техническа експлоатация на вагони, вагонен техник, експлоатация и ремонт на електро- и дизелови локомотиви, машинисти и др.

Екипът на фирмата е с дългогодишен опит в процесите по потдръжка, ремонт и производство на подвижна железопътна техника, като преминава и курсове за повишаване на квалификацията и усвояване на нови технологии.