Начало >За нас > Земи и сгради

Земи и сгради

Производствената площадка на дружеството е разположена върху площ от 121 798 м2 в района на гр. Карлово и 911 м2 в местността „Келев геран”.

Сградният фонд е с обща застроена площ от 17 476 м2, 19 946 м2 разгърната площ и застроен обем от 132 629 м2.
В него са включени производствени халета, шлосерско отделение, компресорна централа, дърводелски работилници, трафопостове, административно – битови сгради, складови помещения, вагонен кантар, сушилни за дървен материал и др.

Върху цялата площадка е развита ж.п. мрежа.