ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД - КАРЛОВО АД

Традиция и иновация в едно!

Ремонт и производство на железопътни вагони и железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав
ВАГОНО-РЕМОНТЕН ЗАВОД - КАРЛОВО АД

Вагоно-ремонтен завод- Карлово, също известен като ВРЗ-Карлово, е създаден през 1964 година с предмет на дейност ремонт на железопътни вагони и железопътна техника, производство на резервни части, възли и агрегати за подвижния железопътен състав. През последните години, фокусът на дейността на компанията се измества към производство на товарни вагони, предназначени за европейския пазар - вагони тип Sgnss (контейнеровоз), Zas/Zaes/Zacns (вагон-цистерни за леки и тежки петролни продукти, киселина) и други.

В периода 2008 - 2010 г., в завода беше извършено мащабно разширение на работната площадка с нови работни места с обща площ от 13 000 квадратни метра. Изградени са 2 нови халета, закупено беше модерно оборудване, включително нова линия за дробеструене/пясъкоструене и 2 камери за боядисване и сушене на вагони.

Кратки новини

Проект BG051PO001-2.3.02 “Безопасен ...
... Прочети повече
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 ОТ 26.06.2013 г. ...
ПУБЛИЧНА ПОКАНА №1 ОТ 26.06.2013 г. ... Прочети повече